De 10 R’s van de circulaire economie

Voor mij is de uitspraak ‘doing well by doing good’ van groot belang voor hoe ik graag werk. Positieve impact en goed doen als businessmodel. Niet de winst voorop maar de impact. Want het kan en moet ook anders. Veel bedrijven en organisaties hebben dit gelukkig als hun missie.

Walk the talk

Lever jij als merk een dienst of product met een duurzame missie? Hoe mooi zou het dan zijn als jouw beursstand, kantoor- en of winkelinrichting aansluit bij je missie. Ik help je graag met de realisatie van duurzaam interieurontwerp. Het resultaat is een inrichting en interieur van waarde passend bij je doel.

Een mooie basis hiervoor zijn 10 strategieën van de circulaire economie. In een circulair systeem proberen we afval zoveel mogelijk te vermijden. Zoveel mogelijk moet worden hergebruikt waardoor er zo min mogelijk waarde verloren gaat. Het is een kringloopsysteem gebaseerd op de natuur. Met het reduceren van afval werken we tegelijk aan het verminderen van uitstoot. Door producten in de ‘kringloop’ te houden hebben we immers minder grondstoffen nodig.

De eerste 2 R’s richten zich op het nuttig toepassen van producten.

10. Recover

Recover staat voor het terugwinnen van energie via verbranding van restafval. Dit is alleen nuttig bij producten die om welke reden dan ook niet gerecycled of gecomposteerd kunnen worden. In de basis willen we zo min mogelijk restafval, dus zijn er nog 9 manieren die een betere keuze zijn. Om restafval te voorkomen werk ik graag met biobased materialen. Dit zijn materialen die gemaakt zijn van hernieuwbare grondstoffen en compleet of gedeeltelijk bestaan uit biologische materialen.

9. Recycle

Bij het recyclen van producten worden eerder gebruikte materialen verwerkt tot iets van gelijke of mindere kwaliteit.  Dit gebeurt door eerst afvalstoffen te verwerken tot grondstoffen. Soms voor dezelfde functie, zoals glas, of een andere functie. Zoals textiel naar plaatmateriaal. Recyclen zorgt voor minder restafval en minder CO2 uitstoot. In het interieur zijn er veel mogelijkheden voor het toepassen van hergebruikte materialen. Van meubels, stoffering tot vloerbedekking.

De volgende 5 R’s richten zich op het verlengen van de levensduur van producten en materialen:

8. Repurpose

Bij de R van repurpose wordt er gezocht naar een herbestemming van een product, onderdeel of materiaal in een nieuwe toepassing. De levensduur wordt hiermee verlengd door het toekennen van een nieuw doel. In het interieur is het mogelijk om te kijken welke items opnieuw gebruikt kunnen worden met een nieuw doel. Losmaakbaarheid, het demontabel maken van interieur onderdelen draagt hier aan bij.

7. Remanufacture

Remanufacture staat voor reviseren en herzien. Het oorspronkelijke product wordt hierbij zoveel mogelijk in stand gehouden maar voorzien van opgeknapte onderdelen. De fysieke uitstraling blijft gelijk en hiermee wordt het een ‘vernieuwde’ versie van zichzelf.

6. Refurbish

Bij deze R worden bestaande producten opnieuw gebouwd met behulp van hergebruikte, gerepareerde en nieuwe onderdelen. Oude versleten of niet werkende onderdelen worden hierbij vervangen. Het uiterlijke kenmerk van het originele product blijft bestaan, de kwaliteit is net zo goed, of soms zelfs beter. Dit is mogelijk met winkelinrichting en kantoormeubilair.

5. Repair

Bij de R van repair repareren we bepaalde onderdelen van een product zodat deze week lange tijd meegaat. Helaas zijn we steeds meer gewend geraakt aan het nieuw aanschaffen van een product wanneer iets kapot is gegaan. Het is vaak makkelijker en goedkoper. Maar binnen de circulaire economie is het beter om te repareren.

4. Reuse

Reuse betekent letterlijk hergebruik en zet simpelweg in op het langer gebruik van een product, maar dan door een andere gebruiker. Reuse gaat vaak ook gepaard met het ruilen van items. Binnen het interieurontwerp kijk ik graag naar wat er al is. En dit neem ik als basis voor het vervolgontwerp. Daarom moet een interieur vooral passen bij de gebruiker en niet gebaseerd zijn op trends en kort termijn strategie.

De 3 belangrijkste R’s zijn de manieren om producten en materialen slimmer te produceren en gebruiken.

3. Reduce

Reduce betekent verminderen. Het gaat dus om het minimaliseren van grondstoffen. Hoofddoel is het minimaliseren van grondstof gebruik. Dit betekent dat er in de ontwerpfase al zo min mogelijk materiaal en grondstoffen worden gebruikt. Dit betekent ook dat we zo min mogelijk restmaterialen willen overhouden.

2. Rethink

Bij de R van rethink bedoelen we ‘omdenken’. Hoe kunnen we met een nieuwe blik kijken naar uitdagingen. Het is een verzamelnaam voor ontwikkelingen van nieuwe ideeën door mensen en bedrijven rondom innovatieve oplossingen voor vraagstukken. Voorbeelden zijn de deeleconomie, ‘product as a service’ modellen met verschillende lease, huur en leencontracten.  Voor het hele interieurontwerp is het uitdagend op te denken: hoe kan dit ook anders?

1. Refuse

En als laatste met de grootste impact: refuse. Eenvoudiger wordt het niet. Refuse betekent simpelweg weigeren. Veel keuzes die we nu maken zijn gebaseerd op de identiteit die we ons zelf verschaffen op basis van wat we hebben en kopen. Het beste wat je kan doen binnen een circulair model is het eenvoudig niet toepassen van een materiaal of product. Daarom kijk ik binnen het ontwerp altijd naar de basis: wat goed is gaat mee of blijft bestaan.

Vergroot je impact

Gaat het maken van positieve impact op de maatschappij gaat jouw en je collega’s aan het hart? En groeit jullie merk maar past het interieur van jullie winkel, kantoor of beursstand niet meer bij waar jullie voor staan?  Een duurzaam interieur, gemaakt met respect voor mens en planeet, professionaliseert je onderneming. Hierdoor groeit de betrokkenheid van jouw klanten en medewerkers, en versnel je de positieve beweging rond jouw missie. Heb jij al een helder plan hoe je je interieur van meerwaarde laat zijn? Ik denk graag met je mee.

beelden

  • Interieurontwerp aan de hand van ontwerper Paolo Navone
  • Zero waste center van architect Hiroshi Nakamura
  • Huis ontworpen door Unemori architecten
  • Kunstwerk Overijssel van biocreations voor tentoonstelling Design by nature
  • Cilo van ontwerper Stella van Beers
  • Stoel Soof van Anne-Sophie Wouters