Duurzaamheid in het DNA

Op weg naar een duurzame samenleving hebben we allemaal onze rol. Als bedrijfsleven, door te zoeken naar duurzame productieprocessen, materialen en bedrijfsmodellen en het betaalbaar maken van duurzamere alternatieven. Als retailer of merk door het inkopen van deze duurzamere producten. Als consument door daadwerkelijk over te gaan tot aankoop hiervan. En als overheid door het goede voorbeeld te geven en goed beleid op te stellen en duurzaam ondernemen mogelijk maken.

Jij kunt als ondernemer met een duurzame missie hier een verschil maken. Want met de juiste wilskracht kun je anderen overtuigen en inspireren met een andere aanpak. Dit begint met het uitstralen en uitdragen van je duurzame bedrijfsvoering. Hiermee inspireer je je medewerkers, concurrenten, fabrikanten en ook je klanten. Door samen te werken kunnen we werken aan een wereld waarin de welvaart voor hen die het nodig hebben op een evenwichtige manier kan groeien. En waarbij we ook werken aan een gezonde leefomgeving. Voor ons, en voor toekomstige generaties. Wie wil dat nu niet? Start met doen en vertel een nieuw verhaal.

Een nieuw verhaal

Als ondernemer doe je er natuurlijk goed aan om na te denken waar je over 10 jaar staat. Wat zijn de risico’s, wat zijn de veranderen omgevingsfactoren? Als je wilt blijven bestaan kun je niet anders dan kiezen voor een duurzame, circulaire aanpak en afstand nemen van de lineaire systemen. Omdat we ver buiten ons boekje gaan wat betreft het uitputten van grondstoffen en de aarde (daarmee) te snel en veel opwarmen en vervuilen. Wat ten koste gaat van onze eigen leefomgeving. En dichter bij huis: omdat consumenten het simpelweg van ons vragen en de overheid het vraagt. Steeds meer consumenten kiezen voor een duurzaam en eerlijk product. Als jij je in de toekomst nog wilt kunnen verbinden met nieuwe generaties consumenten moet je nu positie innemen en een nieuw verhaal vertellen. Een verhaal met nieuwe verdienmodellen, materiaalgebruik, nieuw leiderschap.

Verbinden met je eindgebruiker

Unilever biedt hiervoor een interessant model: ‘Vijf hefbomen voor verandering’, deze regels helpen je met een duurzame aanpak die resoneert met je doelgroep:

 • Omdat mensen soms niet bewust zijn van de impact van de keuzes die ze maken is het belangrijk om inzichten te geven. Met elke euro die je uitgeeft stem je voor een bloeiende of stervende toekomst van de planeet.
 • Mensen zijn bereid nieuwe keuzes te maken, zolang het maar makkelijk en simpel wordt gemaakt. Hou het dus altijd ‘simply stupid’ en werp geen onnodige barricades op in het beslissingstraject.
 • Zorg ervoor dat mensen zich aangesproken voelen door je boodschap en zich kunnen identificeren met de lifestyle die past bij je product of merk. Zorg er dus voor dat jij als merk past bij waar ze voor willen staan en hoe ze willen dat anderen over hen denken.
 • Maakt dat het loont: geef ook inzicht in de daadwerkelijke voordelen van hun keuzes. Zo realiseren mensen zich dat ze de goede keuze hebben gemaakt en dat dit loont.
 • En als laatste is het belangrijk om nieuwe gewoontes te creëren bij je klant. Herinneren de klant aan een eerdere goede keuze en stimuleer herhaal gedrag.

Het is dus belangrijk om je consumenten mee te krijgen. Alleen een duurzaam product maken is nog niet genoeg. Er zijn verschillende doelgroepen. En in de transitie naar duurzaamheid staat iedereen op een ander punt. Het is goed om je doelgroep daarom te leren kennen, met ze te praten en te leren van de behoeften en kennis over duurzame producten.

Doen en doorgaan

Als je kiest voor een aanpak waarin duurzaamheid de kern en basis is van je bedrijf, heeft dit gevolgen voor hoe je je processen inricht. Je neemt hierin niet alleen de effecten mee op je eigen bedrijfsvoering, je wagenpark, je energievoorziening en je logistiek, maar kijkt ook naar bredere maatschappelijke doelen. Je gaat nieuwe partnerschappen aan met je leveranciers en fabrikanten en ontwikkelt nieuwe verdienmodellen. Je hele bedrijfsmodel zet je in op duurzaamheid.

Het is dan belangrijk om je te realiseren dat deze visie op duurzaamheid alleen aansluiting vindt als je in de uitvoering excelleert. Belangrijk dus om niet alleen te inspireren, maar ook gewoon te doen.

Kortom:

 • Richt je op je duurzame aanpak
 • Zoek de juiste partners in samenwerkingen
 • Verbind met je eindgebruiker
 • Zorg voor een goede uitvoering

Op deze wijze kun je duurzaam ondernemer en winst behalen voor je bedrijf, de samenleving en onze natuurlijke toekomstige leefomgeving.

Er is nog veel te ontdekken en ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Door samen te werken, in verbindingen te maken met andere bedrijven, overheid en fabrikanten en leveranciers kan de transitie sneller plaatsvinden. Daarom is het belangrijk kom elkaar te vertrouwen, te blijven experimenten, onderzoeken en kennis en ervaringen te delen. Nu is de fase aangebroken waarin we van denken gaan naar doen, en doorgaan!

Interieurdesign

Eén van de mogelijkheden van het goed uitvoeren van je strategie is het kiezen voor duurzame alternatieven in je bedrijfsvoering. Ook juist met de inrichting van panden is veel winst te behalen. Want met het realiseren van een nieuw interieur, produceren we in feite een grote bult afval als we dit niet slim, circulair en dus duurzaam aanpakken vanaf de start. Interieurontwerpers en -bouwers zijn hierdoor medeoorzaak van het grotere probleem. En als je onderdeel bent van het probleem, wil je ook onderdeel zijn van de oplossing. Zo is interieur is geen doel maar een middel, en zo is ook een circulair en duurzaam interieur geen doel, maar een middel. Een middel van een circulaire economie waarbij we bewegen van het uitputten van de aardse bronnen en het vervuilen en verwarmen van het klimaat, naar een regeneratief model waarbij het economie ten dienste staat van de mens en we een fijne leefomgeving creëren voor nu en later.

Een duurzame circulaire interieur aanpak pak ik als volgt aan:

 • Als eerste door te herwaarderen wat al is. Het niet toepassen van nieuwe grondstoffen in materialen is de meest impactvolle wijze van duurzaam interieurontwerp. Dit kan betekenen dat er soms zaken moeten worden gerepareerd, worden vernieuwd of worden aangepast en we niet kiezen voor nieuw.
 • Dit betekent dat er bij de ontwerpfase al nagedacht kan worden op de levensduurverlenging: hoe kunnen de nu toegepaste meubels en materialen tijdens de levensduur worden onderhouden en gerepareerd of verandert indien nodig zodat het interieur lang mee gaat.
 • Daarnaast is het belangrijk om minder materialen toepassen. Dit betekent dat niet altijd alles hoeft worden afgewerkt met plaatmateriaal. Je mag de constructie blijven zien, het weglaten blijft een de meest effectieve wijze. Dit betekent soms omdenken en aanpassen: want niet iedereen vind dit de meest esthetische oplossing.
 • Daarnaast is het mogelijk om een interieur te bouwen met al gebruikte materialen en meubels, of met herbruikbare materialen. Dat zijn materialen die in een volgend leven weer een nieuw doel kunnen krijgen, waardoor er op dat moment geen nieuwe materialen hoeven worden gebruikt.
 • Ook is het goed om toxische stoffen te vermijden en geen of zo min mogelijk fossiele grondstoffen te gebruiken. Dit is beter voor de gezondheid van de mens, nu en later.
 • Ook is het goed mogelijk om alternatieve duurzame materialen zoals natuurlijke biobased en hernieuwbare materialen te gebruiken zoals vlas, hout, hennep en meer. Deze materialen slaan tevens CO2 op en zijn het liefst lokaal geoogst en zijn herbruikbaar, afbreekbaar of tenminste recyclebaar.
 • Daarnaast is het mogelijk om interieurs op te bouwen met non-virgin materialen als biobased niet mogelijk  is. Dit zijn materialen die opgebouwd worden uit reeds gebruikte grondstoffen. Hierdoor zijn er dus geen nieuwe grondstoffen nodig.
 • Het is van belang om het interieur flexibel, demontabel, modulair en verplaatsbaar en aanpasbaar te maken. Op deze wijze is het interieur schikt voor een langere levensduur en kan het aangepast worden na nieuwe eisen en gebruiksfuncties in de toekomst. En kan het bij een veranderende behoefte makkelijk worden aangepast.
 • Daarnaast is het goed om te kijken hoe je met nieuwe verdienmodellen rekening kan houden. Niet alles in een commerciële omgeving hoeft te worden gekocht: je kan ook leasen, huren of lenen. Hierbij blijft het product in eigendom van de producent en dus ook de verantwoording voor onderhoud, reparatie en het proces bij einde levensduur bij hen.

Ik help ambitieuze dus zelfstandige ondernemers die goed willen doen als missie hebben maar een interieur hebben dat niet nog past bij deze missie. Dit doe ik door een duurzaam, circulair en waardevol interieur te ontwerpen, zodat de ruimte weer aansluit bij waar jij voor staat en jij je weer volledig kunnen richten op je missie: de wereld een beetje beter maken door een positief verschil te maken met je succesvolle business. Benieuwd hoe ik jou zou kunnen helpen met een duurzamer circulair interieurontwerp voor jou commerciële ruimte? Of een mooie ervaring die je wilt delen? Ik praat graag eens met je verder.

 

Verantwoording:

beeld:

 • De Military Chair van Gerrit Rietveld is door Thomas Eurlings nieuw leven ingeblazen door ze te bekleden met duurzaam linoleum van Forbo.
 • De Toulon’s Camondo Méditerranée design school is volledig ingericht met lokale duurzame, circulaire producten en eco-materialen en is een ontwerp van Émilieu Studio.
 • De SeaWood materialen van zeewier zijn 100% natuurlijk, afbreekbaar en vrij van chemicaliën en kan worden gebruikt als wanden in het interieur.
 • Een keuken ‘as a service’ van Chainable. De keuken kan gehuurd worden, waarbij service, onderhoud verzorgd worden door de fabrikant. De keukens blijven circulair doordat ze worden teruggenomen.
 • Een circulaire houten vloer van Herso gemaakt van afval hout het ABN AMRO pand, ontworpen door CIE architecten.

tekst:

Deze blog is gebaseerd op het boek ‘De kracht van duurzaam veranderen’ van Anne-Marie Rakhorst.